Natječaji

MOSORSKA 8

Traže se ponude za izmjenu parlafona

Broj za dostavu ponude: 117/22.
Predstavnik suvlasnika: Lada Radić Lima
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.-2.11.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.