Natječaji

PALMOTIĆEVA 5

Traže se ponude za izmjenu parlafona

Broj za dostavu ponude: 116/22.
Predstavnik suvlasnika: Mario Cikojević
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.-2.11.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605