Natječaji

Poziv na dostavu ponude za izradu projekta s troškovnikom za višestambenu zgradu anagramske oznake Kralja Zvonimira 125, Solin

Poziv na dostavu ponude za izradu projekta s troškovnikom za višestambenu zgradu anagramske oznake Kralja Zvonimira 125, Solin - - površina zgrade 1.612,89 m2

 - izradu projekta energetske obnove zgrade putem EU fondova

 - izradu projekta energetske obnove zgrade direktnim financiranjem, bez EU fondova

 -  izradu projekta ugradnje dizala s detaljima izvedbe (možda sama studija izvedivosti za početak)

 - izradu projekta i davanje ponude za zamjenu svih glavnih vertikala u zgradi (odvodnih kanalizacijskih i dovodnih vodovodnih glavnih cijevi u zgradi)

Ponudu dostavite na protokol tvrtke Stano-uprava d.o.o. s naznakom ''Ponuda za izradu projekta s troškovnikom za vsz KRALJA ZVONIMIRA 125 SOLIN - NE OTVARATI - najkasnije do 05.04.2024 do 13:30h, bez obzira na način dostave.