Natječaji

PUT MEJA 9

Traže se ponude za izmjenu pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 19/23.
Predstavnik suvlasnika: Barabara Modrić
Rok za dostavljanje ponuda: 6.2.-20.2.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.