Natječaji

PUT NJIVE SV. PETRA 59 Kaštel Štafilić

Traže se ponude za izolaciju prizemlja

Broj za dostavu ponude: 111/22.
Predstavnik suvlasnika: Boris Rajčić
Rok za dostavljanje ponuda: 14.10.-28.10.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Slaven Jažo, tel. 098/783-479.