Natječaji

PUT SV. MANDE 22

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 47/23.
Predstavnik suvlasnika: Zdravka Bonačić
Rok za dostavljanje ponuda: 30.3.-14.4.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706