Natječaji

ROKOVA 20/1

Traže se ponude za sanaciju pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 8/23.
Predstavnik suvlasnika: Ivo Mirčeta
Rok za dostavljanje ponuda: 20.1.-6.2.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.