Natječaji

STARČEVIĆEVA 15

Traže se ponude za sanaciju krovne terase

Broj za dostavu ponude: 5/23.
Predstavnik suvlasnika: Jakov Vidović
Rok za dostavljanje ponuda: 17.1.-31.1.2023g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324