Natječaji

TABLE 7

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 52/23.
Predstavnik suvlasnika: Grozdana Radinović
Rok za dostavljanje ponuda: 17.4.-2.5.2023g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324