ŠIMIĆEVA 30

Traže se ponude za ugradnju vodomjera s modulom za daljinsko očitavanje

Broj za dostavu ponude: 171/19.
Predstavnik suvlasnika: Ivica Bobanac, 098-589-658
Rok za dostavljanje ponuda: 4.11.-20.11.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 021/340-607