OSJEČKA 40

Traže se ponude za izmjenu svjetlarnika

Broj za dostavu ponude: 214/19.
Predstavnik suvlasnika: Biserka Crevar
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.-31.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.