MATOŠEVA 42

Traže se ponude za sanaciju fasade

(mrežica+ljepilo+silikat)

Broj za dostavu ponude: 02/20.
Predstavnik suvlasnika: Senka Šperanda
Rok za dostavljanje ponuda: 13.1.-29.1.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.