ULICA SLOBODE 40

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 30/20.
Predstavnik suvlasnika: Vera Popović
Rok za dostavljanje ponuda: 25.2.-11.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.