HRVATSKE MORNARICE 30

Traže se ponude za sanaciju balkona

Broj za dostavu ponude: 31/20.
Predstavnik suvlasnika: Nenad Vulić
Rok za dostavljanje ponuda: 25.2.-11.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.