LIČKA 27

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 72/20.
Suvlasnik: Damir Borčić
Rok za dostavljanje ponuda: 26.6.-17.7.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 091/211-9001.