GUNDULIĆEVA 28

Traže se ponude za ugradnju ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 73/20.
Predstavnik suvlasnika: Lara Arapović
Rok za dostavljanje ponuda: 26.6.-17.7.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 091/211-9001.