OMIŠKA 32

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata (pvc/alu ili drvena)

Broj za dostavu ponude: 22/21.
Predstavnik suvlasnika: Srđan Periš
Rok za dostavljanje ponuda: 15.2.-1.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.