OMIŠKA 32

Traže se ponude za ugradnju parlafona

Broj za dostavu ponude: 23/21.
Predstavnik suvlasnika: Srđan Periš
Rok za dostavljanje ponuda: 15.2.-1.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Kerum, tel. 021/340-706.