OMIŠKA 4

Traže se ponude za sanaciju krova

Broj za dostavu ponude: 41/21.
Predstavnik suvlasnika: Stipe Mlikotić
Rok za dostavljanje ponuda: 14.4.-30.4.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.