MATOŠEVA 32

Traže se ponude za sanaciju krovišta (kupe)

Broj za dostavu ponude: 61/21.
Predstavnik suvlasnika: Ante Ivanišević
Rok za dostavljanje ponuda: 1.9.-17.9.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324