ŠIBENSKA 39

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 91/21.
Predstavnik suvlasnika: Ante Silić
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.-15.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.