Novosti

OBAVIJEST

Obavijest o promjeni poslovne banke

Poštovani suvlasnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da nepodmirene obveze sredstava zajedničke pričuve  za period do 31.12.2011 godine koje su glasile u korist žiro računa SZP kod Credo banke d.d. plaćate na račun  2330003-1351937954  otvoren kod  SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d. (poziv na broj ostaje isti).
Uplate je najbolje izvršiti na blagajni STANO-UPRAVE d.o.o. ili u poslovnicama SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d. koristeći originalne uplatnice, odnosno one koje već imate.
Ukoliko plaćanje vršite preko interneta, uplatu trebate izvršiti na novi broj žiro-računa  otvoren kod SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d., 2330003-1351937954 (poziv na broj ostaje isti).
Uvažavajući informacije vezane za likvidaciju Credo banke d.d, obavještavamo Vas da svi obveznici zajedničke pričuve kod upravitelja Stano-uprava d.o.o. nemaju nikakvih financijskih posljedica, jer je, unaprijed, odlukama Uprave i Nadzornog odbora Stano-uprave izvršena zaštita svih Vaših financijskih obveza i imovine.

Napominjemo da uplate pričuve bez provizije možete vršiti:
•    na blagajni STANO-UPRAVE d.o.o.
•    u svim poslovnicama SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d.
•    u svim poslovnicama FINA-e