Novosti

OBAVIJEST

PRESTANAK RADA BLAGAJNE

Poštovane suvlasnice i suvlasnici,

Ovim putem Vas obavještavamo da od 01.12.2022. godine više neće biti moguće vršiti gotovinske transakcije  na blagajni Stano-uprave d.o.o, na adresi Mike Tripala 6/III, Split , obzirom da ista prestaje sa radom.

Usluge blagajne mogu se koristiti zaključno sa 30.11.2022. godine.

Napominjemo da račune pričuve bez naknade za platni promet možete i dalje plaćati u svim poslovnicama OTP banke d.d.