Novosti

OBAVIJEST

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (u nastavku: Društva) sazivam

 

                                                treću sjednicu Nadzornog odbora

 

                   za dan 18.01.2022.godine (utorak) s početkom u 12,00 sati

 

Sjednica će se održati u Sali za sastanke Društva na adresi Mike Tripala 6/III u Splitu.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

                                                             DNEVNI RED:

 

  1. Potvrđivanje zapisnika Nadzornog odbora sa druge sjednice održane dana 12.11.2021.godine.
  2. Rasprava o stanju poslovanja i planovima te komentari na „Poslovni plan trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. za 2022.godinu sa planom i procjenom ostvarenja za 2021.godinu.         
  3. Razno

 

                                                                      

                                                                                                 Predsjednik NO

                                                                                            Prof.dr.sc. Željko Mrnjavac