Novosti

OBAVIJEST

                                                                                                   GRAD SPLIT

                                                                                                   SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                                      p.p. ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                                                                           G-DIN ANTONIO KUZMANIĆ

                                                                                             

                      P  O  Z  I  V

           Sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i temeljem članka 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (potpuni tekst od 04.04.2017. godine) sazivam

                                               PETU SJEDNICU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

STANO – UPRAVA d.o.o.

           za dan 29. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 14,00 sati.

Skupština Društva će se održati u prostorijama Gradske uprave GRADA SPLITA, Obala kneza Branimira 17, Ured Zamjenika Gradonačelnika, Antonia Kuzmanića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

                                                           DNEVNI RED:

Usvajanje Plana poslovanja trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. za 2022.godinu sa planom i procjenom ostvarenja za 2021.godinu.

                                                                                   Direktor:

                                                                                                                        Ivan Visković, dipl.ing.građ.