Novosti

OBAVIJEST

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (u nastavku: Društva) sazivam

                                    drugu sjednicu Nadzornog odbora

                   za dan 12.11. 2021.godine (petak) s početkom u 09,00 sati

Sjednica će se održati u Sali za sastanke Društva na adresi Mike Tripala 6/III u Splitu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

                                                             DNEVNI RED:

Zaključenje Ugovora o radu sa novim članom Uprave – Direktorom - g-dinom Ivanom Viskovićem.

                                                                                    Predsjednik Nadzornog odbora:

                                                                                       Prof.dr.sc. Željko Mrnjavac