Novosti

OBAVIJEST

                                                                                                   GRAD SPLIT

                                                                                                   N/R ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

                                                                                                   G-DIN ANTONIO KUZMANIĆ

                                                                                                   SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

 

                    P  O  Z  I  V

Sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i temeljem članka 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (potpuni tekst od 04.04.2017. godine) sazivam

                                            ČETVRU SJEDNICU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

STANO – UPRAVA d.o.o.

      za dan 25. listopada 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati.

Skupština Društva će se održati u prostorijama Gradske uprave GRADA SPLITA, Obala kneza Branimira 17, Ured Zamjenika Gradonačelnika, Antonia Kuzmanića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

                                                           DNEVNI RED:

Donošenje Odluke o opozivu (razrješenju) i imenovanju člana Uprave (Direktora) Trgovačkog društva STANO-UPRAVA D.O.O. SPLIT

 

                                                                                                             Direktor:

                                                                                                     Ante Zuanić, dipl.iur.