Novosti

OBAVIJEST

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (u nastavku: Društva) sazivam

                                    konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora

                   za dan 13.10. 2021.godine ( srijeda) s početkom u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Sali za sastanke Društva na adresi Mike Tripala 6/III u Splitu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

                                                             DNEVNI RED:

  1. Verifikacija mandata novoizabranih članova Nadzornog odbora,
  2. Opoziv (razrješenje) predsjednika i zamjenika predsjednika i
  3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

                                                      

                                                                                                Direktor:

                                                                                       Ante Zuanić, dipl.iur.