Natječaji

VOJKA KRSTULOVIĆA 8

Traže se ponude za sanaciju neprohodne terase

Broj za dostavu ponude: 175/19.
Predstavnik suvlasnika: Milan Vukorepa
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.-29.11.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.