Natječaji

PUT SV. MANDE 5

Traže se ponude za sanaciju krovišta

Broj za dostavu ponude: 82/21.
Predstavnik suvlasnika: Branka Zmazek
Rok za dostavljanje ponuda: 10.11.-26.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 091/211-9003.