Novosti

1. rujna 2012.

OBAVIJEST

STANO-UPRAVA d.o.o.SPLIT, Mike Tripala 6/III, u ime i za račun suvlasnika zgrada pod svojim upravljanjem, raspisuje POZIV IZVOĐAČIMA RADOVA za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji u 2013.godini. Poziv se odnosi na izvođače slijedećih radova: krovopokrivački, izolaterski, radovi na fasadi, bojadisarski, vodoinstalaterski radovi, radovi na otčepljivanju kanalizacije, aluminijska, plastična i crna bravarija, drvodjelski radovi, ugradnja parlafona i elektroinstalacije, održavanje protupožarnih aparata, održavanje gromobranskih instalacija, održavanje antenskih sustava, te drugi radovi na održavanju zajedničkih djelova i uređaja na stambeno-poslovnim zgradama.

Više
30. studenog 2011.

OBAVIJEST

Poštovani suvlasnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da nepodmirene obveze sredstava zajedničke pričuve  za period do 31.12.2011 godine koje su glasile u korist žiro računa SZP kod Credo banke d.d. plaćate na račun  2330003-1351937954  otvoren kod  SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d. (poziv na broj ostaje isti).

Više
123