Natječaji

TRŠĆANSKA 19A

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 74/20.
Predstavnik suvlasnika: Josip Suzan
Rok za dostavljanje ponuda: 29.6.-17.7.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.