Natječaji

DUVANJSKA 2

Traže se ponude za izmjenu pokrova krovišta

Broj za dostavu ponude: 90/20.
Predstavnik suvlasnika: Gordan Kačić
Rok za dostavljanje ponuda: 7.10.-30.10.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.