Natječaji

DOMOVINSKOG RATA 44

Traže se ponude za sanaciju dijela fasade

Broj za dostavu ponude: 4/21.
Predstavnik suvlasnika: Vesna Bajo
Rok za dostavljanje ponuda: 4.1.-18.1.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.