Natječaji

VRH LUČAC 36

Traže se ponude za sanaciju fasade sjever

Broj za dostavu ponude: 58/21.
Predstavnik suvlasnika: Edo Maretić
Rok za dostavljanje ponuda: 16.7.-30.7.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.